Bé cực biếng ăn cũng tự giác ăn ngon với công thức 10 tỷ lợi khuẩn của men vi sinh đến từ Nhật Bản