Lười ăn đến mấy bé cũng ăn ngon miệng hơn với men vi sinh dạng thạch vị sữa chua lạ miệng này